Quay lại Work247.vn
Trang chủ Tìm giúp việc Dành cho người giúp việc Cẩm nang giúp việc
Trang chủ Tìm giúp việc

Tìm giúp việc Giúp việc trông trẻ

Tìm giúp việc Giúp việc trông trẻ

ggsgffhdsfsdfd

Giúp việc trông trẻ

24 Tuổi

Lớn hơn 5 năm

8.978.855 VNĐ/Ngày

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

fhdghtghghhh

95

Nguyen xuan phuc

Giúp việc trông trẻ

43 Tuổi

1 năm

1.800.000 VNĐ/Giờ

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

Vvcc

48

Test API update

Giúp việc trông trẻ

24 Tuổi

1 năm

5.000.000 VNĐ/Ngày

Hải Phòng

2 3 4 5 6 7 CN

Cập nhật

235

Vanh

Giúp việc trông trẻ

24 Tuổi

3 năm

2.000.000 VNĐ/Giờ

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

gầhgh

69

Hgvbffhgfggr

Giúp việc trông trẻ

28 Tuổi

3 năm

655.890.090 VNĐ/Tháng

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

dgfgtthggh

75

Bguyuiyhjggh

Giúp việc trông trẻ

21 Tuổi

5 năm

898.024.624.000 VNĐ/Tháng

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

đhggfhyfhtgh

92

Buisvhusbsh

Giúp việc trông trẻ

22 Tuổi

Lớn hơn 5 năm

946.878.484.658 VNĐ/Tháng

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

hszzzvzgzggsh

82

Trần Ánh Quỳnh

Giúp việc trông trẻ

22 Tuổi

2 năm

10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/Giờ

Hải Phòng

2 3 4 5 6 7 CN

196

Như Như

Giúp việc trông trẻ

23 Tuổi

2 năm

1.000.000 VNĐ/Giờ

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

cá tính

151

TVT

Giúp việc trông trẻ

2 Tuổi

1 năm

10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/Tháng

Hà Nội

2 3 4 5 6 7 CN

Không có

154

Bộ lọc nâng cao

VNĐ
VNĐ
VNĐ

Thông báo

Bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để tiếp tục thực hiện thao tác

Đăng ký ngay

Thuê giúp việc

Người giúp việc

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? ĐĂNG KÝ NGAY

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? ĐĂNG KÝ NGAY

Thông báo

Bạn chắc chắn muốn thoát khỏi hệ thống?

Đồng ý